Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení místní úpravy sil. II/268 na ppč. 39 k.ú. Horní Krupá - hranice Libereckého kraje
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/114000/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 11.09.2023 15:17:49
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do