Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení Libereckého kraje
Název Zahájení zjišťovacího řízení - 190/2023
Podrobný popis Zahájení zjišťovacího řízení
Číslo jednací KULK 63019/2023
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.09.2023
Vyvěšeno do 22.09.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.09.2023 13:41:34
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do