Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Výběrové řízení
Název VŘ na funkci tajemnice/tajemníka Městského úřadu Česká Lípa
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/112262/2023
Zodpovídá Oddělení personalistiky a mezd
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.09.2023
Vyvěšeno do 20.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.09.2023 17:03:03
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do