Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení městu Česká Lípa - NIV - stav k 1.8 .2023 - 184/2023
Podrobný popis Oznámení městu Česká Lípa - NIV - stav k 1.8 .2023 Zveřejnění 31.8.2023, sejmutí 1.1.2024
Číslo jednací UZSVM/UCL/4159/2023-UCLM
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1
Adresát Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 31.08.2023
Vyvěšeno do 01.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 31.08.2023 11:56:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do