Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plánování
Název Doručení návrhů změn Z8 a Z10 ÚP Česká Lípa
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/106919/2023
Zodpovídá SÚ - Úsek úřad územního plánování
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Na úřední desku
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 25.08.2023 08:47:40
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do