Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název Výzva k odstranění z komunik.- VRAK 134 -Liberecká pod NsP-Ford stříbrná 2L8 5497 TP 06/2020-Stárek
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/100237/2023
Zodpovídá OSM - Oddělení technické
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 09.08.2023
Vyvěšeno do 10.10.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.08.2023 17:18:18
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do