Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Vyhlášení veřejné soutěže s elektronickou aukcí č. 159/2023
Podrobný popis Žádost o vyvěšení na úřední desce Česká Lípa zveřejněno 9.8.2023, sejmuto 11.10.2023
Číslo jednací 87918/2022-SŽ-GŘ-O31 (3)
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, 11000 Praha 1
Adresát Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č. p. 1003/7, 11000 Praha 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 09.08.2023 13:40:32
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do