Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Oznámení provádění stavby řešící rozšíření distribuční soustavy NN - 8-10/2023 č. 149/2023
Podrobný popis Žádost P.0612945.3.31_CL-Česká Lípa,pč.5505156-kNN,2xSR,SS100 Zveřejnění 24.07.2023, sejmutí 1.11.2023
Číslo jednací
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně č. p. 1929/8, 32300 Plzeň 23
Adresát OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně č. p. 1929/8, 32300 Plzeň 23
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 24.07.2023
Vyvěšeno do 01.11.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 24.07.2023 08:41:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do