Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Úřední deska jiných původců
Název Vyhlášení popisu věci - Zdeněk MICA (palubní kamera, 3x mobilní telefon, flash disk) č. 125/2023
Podrobný popis MICA NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST MIMOŇ- vyhlášení popisu věci
Číslo jednací KRPL-83019-198/TČ-2021-180171
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše č. p. 584/24, 46001 Liberec 1
Adresát Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše č. p. 584/24, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.06.2023
Vyvěšeno do 04.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.06.2023 08:54:11
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do