Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu - III/2627 - Nový Oldřichov
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/36339/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.03.2023 13:57:33
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do