Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy provozu - Mimoňská před čp. 779, Česká Lípa - havárie kanalizace
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/23155/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, Náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.03.2023 07:30:06
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do