Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Společného povolení, oprava LC Mariánská, k.ú. Bezděz, Kuřívody, Vrchbělá- Vojenské lesy a statky ČR
Podrobný popis Společného povolení, oprava LC Mariánská, k.ú. Bezděz, Kuřívody, Vrchbělá- Vojenské lesy a statky ČR
Číslo jednací MUCL/34938/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.03.2023
Vyvěšeno do 30.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.03.2023 13:27:27
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do