Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na VPÚK ppč. 111 v k.ú. Sosnová - zklidnění průjezdu u MŠ
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/24717/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.03.2023 09:28:01
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do