Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - Dražební vyhláška, nemovitost k.ú. Blíževedly, č. 41/2023
Podrobný popis 030 EX 8654/08 -282 Dražební vyhláška; zveřejněno 13.03.2023, sejmuto 21.04.2023
Číslo jednací 030 EX 8654/08-282
Zodpovídá Kancelář starosty města
Původce Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č. p. 42/106, 60300 Brno 3
Adresát Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor Homola Jaroslav, Hlinky č. p. 42/106, 60300 Brno 3
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.03.2023
Vyvěšeno do 21.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.03.2023 13:50:50
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do