Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/27011 v obci LUHOV
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/28956/2023
Zodpovídá OD - Úsek silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.03.2023 11:00:58
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do