Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Usnesení - Vratislav Douša č. 34/2023
Podrobný popis 9 E 24/2022, PM usnes. čl. 9 m/dor zveřejnění 8.3.203, sejmutí 27.3.2023
Číslo jednací 9 E 24/2022 - 15
Zodpovídá Kancelář starosty města
Původce Okresní soud v České Lípě, Děčínská č. p. 390/2, 47001 Česká Lípa 1
Adresát Okresní soud v České Lípě, Děčínská č. p. 390/2, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 27.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 16:26:47
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do