Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška - nemovitost k.ú. Česká Lípa č. 36/2023
Podrobný popis Dražební vyhláška zveřejněno 8.3.2023, sjmuto 21.4.2023
Číslo jednací 151 EX 1189/13-267
Zodpovídá Kancelář starosty města
Původce Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor Exner Filip, Střížkovská č. p. 734/66, 18000 Praha 8
Adresát Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor Exner Filip, Střížkovská č. p. 734/66, 18000 Praha 8
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 21.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 16:29:36
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do