Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Závěr zjišťovacího řízení- Obalovna asfaltových směsí Sosnová č. 35/2023
Podrobný popis Závěr zjišťovacího řízení zveřejnění 8.3.2023, sejmutí 27.03.2023
Číslo jednací KULK 15898/2023
Zodpovídá Kancelář starosty města
Původce Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Adresát Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 27.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 16:28:43
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do