Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu - Luční ul. - Doksy
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/30836/2023
Zodpovídá OD - Oddělení silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.03.2023
Vyvěšeno do 24.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.03.2023 09:22:02
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do