Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název 4/OŽP/2023 Opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Libchavský potok
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/31260/2023
Zodpovídá OŽP - Úsek vodoprávního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.03.2023
Vyvěšeno do 23.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.03.2023 09:35:28
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do