Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Oznámení o návrhu OOP na VPÚK ppč. 364 most M2 u č.p. 84 v k.ú. Dobranov
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/30866/2023
Zodpovídá OD - Oddělení silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, Náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.03.2023 14:47:22
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do