Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Doprava
Název Stanovení přechodné úpravy na sil. II/262 v obci Stružnice, DZ-schéma B/3
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/29073/2023
Zodpovídá OD - Oddělení silničního a dopravního úřadu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.03.2023 13:40:03
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do