Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Stavební řízení
Název rozhodnutí o umístění stavby: rozšíření distribuční soustavy NN pro připojení nového odběrného místa
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/28298/2023
Zodpovídá SÚ - Úsek územního rozhodování a stavebního řádu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská č. p. 738/5, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.03.2023
Vyvěšeno do 21.03.2023
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.03.2023 11:27:04
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do