Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Stavební řízení
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení110 kV (VVN), př
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/27798/2023
Zodpovídá SÚ - Úsek územního rozhodování a stavebního řádu
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát úřední deska
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.03.2023
Vyvěšeno do 21.03.2023
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.03.2023 10:56:08
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do