Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné vyhlášky
Název Oznámení o uložení písemnosti - Haralampi Pavlov Asenov - č. 32/2023
Podrobný popis Dožádání zveřejnění 1.03.2023, sejmuto 16.03.2023
Číslo jednací 25727/2023/RFP/ReKr
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí č. p. 61, 29301 Mladá Boleslav 1
Adresát Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí č. p. 61, 29301 Mladá Boleslav 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.03.2023
Vyvěšeno do 16.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.03.2023 13:14:46
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do