Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Elektronická dražba - nemovitost k.ú. Dolní Libchava - č. 31/2023
Podrobný popis 112EX 3650/09-128 draž.vyhl. el. zveřejněno 1.03.2023, sejmuto 1.06.2023
Číslo jednací 112EX 3650/09-128
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Pánek Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Pánek Zdeněk, Prokopa Holého č. p. 130/15, 40502 Děčín 2
Adresát Pánek Zdeněk, Mgr. - soudní exekutor Pánek Zdeněk, Prokopa Holého č. p. 130/15, 40502 Děčín 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 01.03.2023
Vyvěšeno do 01.06.2023
Obsah vyvěšení
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 01.03.2023 13:14:13
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do