Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška - movité věci č. 2023/26/OKT
Podrobný popis 203 Ex 59332/13 Usnesení o oznámení DR zveřejnění 14.02.2023, sejmutí 20.03.2023
Číslo jednací 0090#0114160331
Zodpovídá Úsek samosprávy
Původce Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Adresát Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.02.2023
Vyvěšeno do 20.03.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.02.2023 13:57:51
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do