Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Autovraky
Název Výzva k odstranění z komunikace VRAK 122 - ul. Střelnice - Š Fabia- šedá met. 3H0 7325 - TP 11/20
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/16674/2023
Zodpovídá OSM - Oddělení technické
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 06.02.2023
Vyvěšeno do 10.04.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 06.02.2023 16:31:55
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do