Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče v roce 2023 - zveřejnění na ÚD
Podrobný popis Dotační program města Česká Lípa pro oblast památkové péče na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny a vybraných ulic katastrálního území města Česká Lípa v roce 2023
Číslo jednací MUCL/13094/2023
Zodpovídá OSM - Oddělení majetkové
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 31.01.2023 10:32:35
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do