Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní
Název Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv
Podrobný popis
Číslo jednací MUCL/463/2023
Zodpovídá OS - Úsek veřejné správy
Původce Městský úřad Česká Lípa
Adresát Městský úřad Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1/1, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 02.01.2023
Vyvěšeno do
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 02.01.2023 15:35:22
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do