Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměr pronájmu a prodeje
Název Oznámení záměru výpůjčky
Podrobný popis DPS Ústecká - migranti z Ukrajiny
Číslo jednací 824/22
Zodpovídá OSVAZ - Úsek administrativy a ekonomiky
Původce Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace, Školní č. p. 2213, 47001 Česká Lípa 1
Adresát Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace, Školní č. p. 2213, 47001 Česká Lípa 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.04.2022
Vyvěšeno do 31.12.2022
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.04.2022 07:36:57
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do