Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Doprava Podnět ke stanovení přechodné úprva provozu na komunikaci MUCL/148247/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 29.11.2023 15.12.2023
Výběrové řízení VŘ - referentka / referent rybářství a myslivosti MUCL/147404/2023 Oddělení personalistiky a mezd Městský úřad Česká Lípa 29.11.2023 15.12.2023
Výběrové řízení VŘ - referent kontroly MUCL/147396/2023 Oddělení personalistiky a mezd Městský úřad Česká Lípa 29.11.2023 29.12.2023
Doprava Stanovení prodloužení přechodné úpravy na sil. II/268 ul. Mírová do termínu 15.12.2023 MUCL/148055/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 28.11.2023 14.12.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - oftalmologie 257/2023 KULK 81601/2023 Odbor kancelář starosty Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 27.11.2023 16.01.2024
Doprava Stanovení přechodné úpravy pro vyhrazené parkování - ZTP na MK ul. Sídliště p.R. č.p. 583 v Mimoni MUCL/147095/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 27.11.2023 13.12.2023
Obecně závazné vyhlášky města Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 8/2023 MUCL/146516/2023 OS - Úsek veřejné správy Městský úřad Česká Lípa 23.11.2023 08.12.2023
Obecně závazné vyhlášky města Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 9/2023 MUCL/146530/2023 OS - Úsek veřejné správy Městský úřad Česká Lípa 23.11.2023 08.12.2023
Obecně závazné vyhlášky města Oznámení o vyhlášení přávního předpisu - OZV č. 10/2023 MUCL/146537/2023 OS - Úsek veřejné správy Městský úřad Česká Lípa 23.11.2023 08.12.2023
Doprava Stanovení přechodné úpravy na silnici II/262 ul. Děčínská v České Lípě MUCL/144885/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 23.11.2023 11.12.2023
Ostatní Ukončení ZŘ záměru „Navýšení kapacity recyklačního dvora SAM silnice a mosty a.s.“ KULK 80745/2023 Odbor kancelář starosty Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 23.11.2023 08.12.2023
Územní plánování Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Tachov MUCL/145764/2023 SÚ - Úsek úřad územního plánování Městský úřad Česká Lípa 22.11.2023 15.01.2024
Záměr pronájmu a prodeje 99/OSM/2023 Záměr propachtovat pozemek MUCL/144073/2023 OSM - Oddělení majetkové Městský úřad Česká Lípa 22.11.2023 12.12.2023
Doprava Stanovení přechodné úpravy na sil. II/270 na ppč. 3276/14, 3276/28, 3269/11, 446/2 v Doksech MUCL/144289/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 22.11.2023 08.12.2023
Doprava Stanovení přechodné úpravy provozu na MK - Doksy - Motoklub - Čertovské rejdění MUCL/145946/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 22.11.2023 08.12.2023
Výběrové řízení Vyhlášení VŘ - klinická biochemie - odběrové pracoviště, LK, 2024 - č. 254/2023 KULK 80604/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 22.11.2023 10.01.2024
Rozpočet Odkazy na WEB_rozpočet,rozpočtová opatření,střednědobý výhled rozpočtu,závěrečný účet MUCL/145803/2023 OF - úsek rozpočtu Městský úřad Česká Lípa 22.11.2023 15.01.2024
Výběrové řízení Vyhlášení VŘ - klinická biochemie - laboratoř, LK, 2024 - č. 255/2023 KULK 80610/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 22.11.2023 10.01.2024
Ztráty a nálezy Vyhlášení nálezu č. 93/2023 na ÚD MUCL/145127/2023 OS - Úsek veřejné správy Městský úřad Česká Lípa 21.11.2023 06.12.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - movité věci č. 2023/253/OKT 139 EX 06079/23-039 Odbor kancelář starosty Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č. p. 44/4, 78901 Zábřeh 20.11.2023 05.12.2023
Úřední deska jiných původců Závěr ZŘ - Výkup kovového odpadu a papíru Česká Lípa - rozšíření činnosti - 252/2023 KULK 77756/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 16.11.2023 01.12.2023
Územní plánování Veřejné projednání Změny č. 2 územního plánu Bohatice MUCL/135726/2023 SÚ - Úsek úřad územního plánování Městský úřad Česká Lípa 15.11.2023 11.12.2023
Ostatní Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území - č. 251/2023 1350781/23/2600-11530-505724 Úsek samosprávy Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje č. p. 97/25, 46007 Liberec 7 15.11.2023 30.11.2023
Doprava Stanovení místní úpravy-MěÚ Doksy-MK-III na ppč.617/4 MUCL/142328/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 14.11.2023 30.11.2023
Doprava Oznámení o zahájení řízení - KSSLK - silnice II/262, humanizace průtahu, ČL MUCL/142613/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 14.11.2023 30.11.2023
Ostatní Oznámení o EA s kaucí č. EAS/UCL/031/2023 - město Česká Lípa - č. 249/2023 UZSVM/UCL/5682/2023-UCLM Úsek samosprávy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1 13.11.2023 14.12.2023
Doprava Zahájení společného řízení Veř vyhl. - Město Zákupy - Hřebřinová - Zákupy-chodník Božíkov- II.etapa MUCL/130718/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 13.11.2023 29.11.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška - el. dražba - pozemek Bezno - č. 247/2023 040EX 7150/07-162 Úsek samosprávy Košina Kamil, Mgr. - soudní exekutor Košina Kamil, Zdíkov č. p. 79, 38472 Zdíkov 13.11.2023 20.12.2023
Dražby, exekuce Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - č. 250/2023 0090#0121021578 Úsek samosprávy Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 13.11.2023 15.12.2023
Ostatní Nabídka pozemků k pronájmu (k 8.11.2023) 246/2023 SPU 447537/2023/Pob/Jur. Odbor kancelář starosty Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 08.11.2023 08.12.2023
Doprava Návrh na stanovení místní úpravy - na sil. č. II/270, ppč. 3274/1, 3274/12 v obci Doksy - Břehyně MUCL/139008/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 06.11.2023 07.12.2023
Doprava Návrh na stanovení místní úpravy - na sil. č.II/260, III/2605, III/2606 a MK v okolí Blíževedel MUCL/137992/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 06.11.2023 07.12.2023
Dražby, exekuce Dražební vyhláška NV - elektronická dražba - bytová jednotka k.ú. ČL č. 241/2023 0090#0120495690 Úsek samosprávy Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor Jícha Lukáš, Komenského č. p. 1294/38, 75002 Přerov 2 01.11.2023 21.12.2023
Ostatní Vyrozum. o probíhajícím řízení TR Babylon - TR Bezděčín č. 242/2023 11A 120/2023-30,-31 Úsek samosprávy Městský soud v Praze, Spálená č. p. 6/2, 12000 Praha 2 01.11.2023 04.12.2023
Doprava Stanovení místní úpravyprovozu na ppč. 869/2 v k.ú.Skalka u Doks - výzva MUCL/135756/2023 OD - Úsek silničního a dopravního úřadu Městský úřad Česká Lípa 30.10.2023 30.11.2023
Autovraky VRAK 99 Výzva OSM - převzetí po odtahu Újezd Citröen 7T2 4228 - Botová MUCL/134847/2023 OSM - Oddělení technické Městský úřad Česká Lípa 26.10.2023 28.12.2023
Autovraky VRAK 164 - Výzva OSM - převzetí po odtahu Na Výsluní Opel 5A3 8012 - Vašek Pavel MUCL/134815/2023 OSM - Oddělení technické Městský úřad Česká Lípa 26.10.2023 28.12.2023
Autovraky VRAK 144 - Výzva OSM - přezetí po odtahu Špálova Opel 7U3 1189 - Jiří Daněk MUCL/134797/2023 OSM - Oddělení technické Městský úřad Česká Lípa 26.10.2023 28.12.2023
Autovraky VRAK 163 - Výzva OSM - prevzeti po odtahu Šluknovská Ford 2SJ 1424 TP - T. Přenosil MUCL/134536/2023 OSM - Oddělení technické Městský úřad Česká Lípa 26.10.2023 28.12.2023
Výběrové řízení Vyhlášení VŘ - klinický logoped - Českolipsko č. 235/2023 KULK 73163/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 24.10.2023 07.12.2023
Ostatní Oznámení o zamýšleném převodu k.ú. Č. Lípa č. 237/2023 SPU 424532/2023/141/SU Úsek samosprávy Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024, 13000 Praha 3 24.10.2023 24.01.2024
Výběrové řízení Výběrové řízení - endokrinologie pro uzemí Liberecký kraj č. 218/2023 KULK 71451/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - všeobcné praktické lékařství pro uzemí Liberecký kraj č. 214/2023 KULK 71443/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - praktické lékařství pro děti a dorost pro uzemí Liberecký kraj č. 215/2023 KULK 71445/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - zubní lékařství pro uzemí Liberecký kraj č. 216/2023 KULK 71448/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - ortodoncie pro uzemí Liberecký kraj č. 217/2023 KULK 71450/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - dětská kardiologie pro uzemí Liberecký kraj č. 219/2023 KULK 71452/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - všeobcné praktické lékařství pro uzemí Česká Lípa č. 226/2023 KULK 71477/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení -dětská a dorostová psychiatrie pro uzemí Liberecký kraj č. 222/2023 KULK 71465/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - návykové nemoci pro uzemí Liberecký kraj č. 221/2023 KULK 71466/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - dermatovenerologie pro uzemí Liberecký kraj č. 223/2023 KULK 71470/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - adiktologie pro uzemí Liberecký kraj č. 224/2023 KULK 71473/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - otorinolaryngologie pro uzemí Liberecký kraj č. 225/2023 KULK 71476/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Výběrové řízení Výběrové řízení - psychiatrie pro uzemí Liberecký kraj č. 220/2023 KULK 71454/2023 Úsek samosprávy Liberecký kraj, U Jezu č. p. 642, 46001 Liberec 1 17.10.2023 30.11.2023
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) č. 137/2023 - k.ú. Častalovice RO-3/2023-501 Úsek samosprávy Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice č. p. 2956, 47001 Česká Lípa 1 25.09.2023 01.07.2024
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání), č. 138/2023 - k.ú. Lada RO-2/2023-501 Úsek samosprávy Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice č. p. 2956, 47001 Česká Lípa 1 25.09.2023 01.07.2024
Ostatní Žádost o spolupráci při oznamovací povinnosti - 186/2023 Úsek samosprávy OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně č. p. 1929/8, Bolevec, 32300 Plzeň 23 31.08.2023 30.11.2023
Ostatní Oznámení městu Česká Lípa - NIV - stav k 1.8 .2023 - 184/2023 UZSVM/UCL/4159/2023-UCLM Úsek samosprávy Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Mírové náměstí č. p. 3129/36, 40001 Ústí nad Labem 1 31.08.2023 01.01.2024
Ostatní Oznámení obci o vyhlášení revize katastru nemovitosti Dobranov č. 179/2023 RO-11/2023-501 Úsek samosprávy Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice č. p. 2956, 47001 Česká Lípa 1 22.08.2023 01.12.2023
Ostatní Cyklostezka Varhany - návrh závěrečného účtu, schválený ZÚ a závěrečný účet č. 151/2023 Úsek samosprávy Zuzana Březinová, , brezina@mucl.cz 24.07.2023 01.07.2024
Veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti Přehled VPS uzavřených na výkon přenesené působnosti MUCL/87835/2023 OS - Úsek veřejné správy Městský úřad Česká Lípa 11.07.2023 31.12.2023
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi - Častolovice u České Lípy 138/2023 RO-3/2023-501 Odbor kancelář starosty Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice č. p. 2956, 47001 Česká Lípa 1 29.06.2023 30.06.2024
Ostatní 8-115 Oznámení obci o revizi - Lada 137/2023 RO-2/2023-501 Odbor kancelář starosty Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj), Střelnice č. p. 2956, 47001 Česká Lípa 1 29.06.2023 30.06.2024
Úřední deska jiných původců Vyhlášení popisu věci - Zdeněk MICA (palubní kamera, 3x mobilní telefon, flash disk) č. 125/2023 KRPL-83019-198/TČ-2021-180171 Úsek samosprávy Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše č. p. 584/24, 46001 Liberec 1 02.06.2023 04.12.2023
Ostatní Rekonstrukce_vodovodu v obci Česká Lípa Na Blatech a další ulice č. 40/2023 Úsek samosprávy CZ-SCVK, dispecink_LB, , dispecink_lb@scvk.cz 10.03.2023 02.01.2024